Změna v hlášení včelstev na obecní úřady

16.01.2018 14:05

Od 1. prosince 2017 nabyl účinnosti zákon č. 299/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

Na základě této novelizace chovatelé včel nemají povinnost hlásit údaje k umístění stanovišť včelstev místně příslušnému obecnímu úřadu, ale podle plemenářského zákona pověřené osobě (ČMSCH).

 

 

Informace o umístění stanovišť včelstev budou od 1.3.2018 k dispozici v registru půdy – LPIS