Výroční členská schůze ZO Moravská Třebová 2018

28.01.2018 17:33

Vážení včelařští přátelé. V neděli 28. 1. 2018 v 9:00 se v jídelně JAHA Hanák na Cihlářově ulici uskutečnila Výroční členská schůze ZO Moravská Třebová. Zápis a usnesení byly zaslány členům na uvedené emaily.