Prodej medu

26.04.2017 20:41

Chovatel včel může prodávat med od vlastních včel, který nebyl získán v podniku schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném krajskou veterinární správou pro výrobu potravin a to za těchto podmínek:

 1. Smí být prodáván výhradně med, který pochází ze stanoviště/stanovišť včel chovatele, který tento med prodává
 2. Celkové množství takto prodaného medu nesmí překročit 2 tuny za rok
 3. Tento prodej medu může provozovat jak chovatel včel fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, podstatné je pouze to, aby tato osoba opravdu chovala včelstva, jejichž med prodává
 4. Možnost prodeje medu není limitován počtem včelstev, který má chovatel registrován
 5. Med lze prodávat:
  1. Na stanovišti včelstev
  2. V domácnosti/v bydlišti chovatele včel
  3. Na místě, kde se včely nacházejí (kočovné stanoviště, pokud je stanoviště registrováno v Ústřední evidenci hospodářských zvířat)
  4. V tržnici nebo na tržišti
  5. Do maloobchodní prodejny, která med prodává konečnému spotřebiteli a nachází se na území stejného kraje, kde je umístěno stanoviště včelstev, ze kterého med pochází
 6. Je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti nebo v maloobchodní prodejně, musí být označen v souladu s požadavky na balené potraviny
 7. Ten kdo si med zakoupí, ho nesmí dále uvádět na trh (med nelze prodávat obchodníkům/společnostem, kteří ho prodají teprve konečnému spotřebiteli)
 8. Med musí být dodáván, přeléván a skladován v obalech, určených pro potraviny
 9. Je možné prodávat pouze a výhradně med, nikoliv výrobky z medu nebo med s přídavkem jakékoliv jiné potraviny (meruňky v medu, medové tyčinky, medové perníčky apod.)
 10. Internetová nabídka např. formou internetové reklamy s uvedením sdělení, že med si lze vyzvednout na adrese chovatele, na stanovišti včelstev nebo na hospodářství chovatele je v souladu s pravidly pro prodej "ze dvora"
 11. Prodej na dálku (např. prostřednictvím internetu) nelze považovat za prodej "ze dvora", a je pro něj vyžadována registrace u dozorového orgánu

zdroj SVS