Přemísťování včelstev

05.10.2018 18:01
Přemísťování včelstev je povoleno za podmínek:
 
V rámci katastrálních území tvořících obec:
 
Vyšetření směsných vzorků včelí měli na varroázu od všech včelstev na stanovišti s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možný přesun až po přeléčení všech včelstev na stanovišti)
 
Z jedné obce do druhé v rámci jednoho kraje:
 
Vyšetření směsných vzorků včelí měli na varroázu od všech včelstev na stanovišti s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možný přesun až po přeléčení všech včelstev na stanovišti)
 
Negativní bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli na původce moru včelího plodu (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) od
všech včelstev na stanovišti. Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců (rozhodné je datum
odběru vzorku)
 
Mimo území kraje:
 
Vyšetření směsných vzorků včelí měli na varroázu od všech včelstev na stanovišti s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možný přesun až po přeléčení všech včelstev na stanovišti)
 
Negativní bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli na původce moru včelího plodu (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) od
všech včelstev na stanovišti. Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců (rozhodné je datum
odběru vzorku)
 
Chovatel, od něhož je zvíře přemísťováno, je povinen vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění. Lhůta pro podání žádosti činí alespoň 2 pracovní dny přede dnem předpokládaného přemístění.
 
V pásmech mimořádných veterinárních opatření:
 
Přemísťování z pásem je zakázáno! Přemísťování do a uvnitř vyhlášených pásem, jen s povolením SVS!