Mimořádná veterinární opatření a nákazová situace na svěřeném území naši ZO

28.09.2018 13:52

V současnosti na svěřeném území naši ZO nejsou vyhlášena žádná mimořádná veterinární opatření.

Nejbližší pásmo s mimořádnými veterinárními opatřeními k zamezení šíření moru včelího plodu těsně přiléhá k nám svěřenému území katastry Hynčina a Maletín. Další blízká pásma se nachází v okolí Mohelnice a Dolního Ujezdu u Litomyšle.