Archiv článků

Nové vyhlášky pro chovatele včel

20.02.2018 21:05
Ve Sbírce zákonů v částce č. 12/2018 vyšla:   Vyhláška č. 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně souvisejících vyhlášek   a   Vyhláška č. 19/2018 Sb., kterou se mění...

Výroční členská schůze ZO Moravská Třebová 2018

28.01.2018 17:33
Vážení včelařští přátelé. V neděli 28. 1. 2018 v 9:00 se v jídelně JAHA Hanák na Cihlářově ulici uskutečnila Výroční členská schůze ZO Moravská Třebová. Zápis a usnesení byly zaslány členům na uvedené emaily.

Změna v hlášení včelstev na obecní úřady

16.01.2018 14:05
Od 1. prosince 2017 nabyl účinnosti zákon č. 299/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.   Na základě této novelizace chovatelé včel nemají povinnost hlásit údaje k umístění stanovišť včelstev místně příslušnému obecnímu úřadu,...

Zápisy schůzí

07.11.2017 19:44
Zápisy schůzí a ostatní interní dokumenty ZO Moravská Třebová nebudou zveřejňovány na vývěsce, ale rozesílány přímo členům prostřednictvím emailu.

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji

04.06.2017 12:08
Ohnisko - Hynčina Ochranné pásmo - Dětřichov u Moravské Třebové, Koruna, Krasíkov, Petrušov, Prklišov, Rychnov na Moravě, Staré Město u Moravské Třebové, Tatenice a Třebařov   SVS-2017-066998-E_narizeni_Statni_veterinarni_spravy.pdf  

Prodej medu

26.04.2017 20:41
Chovatel včel může prodávat med od vlastních včel, který nebyl získán v podniku schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném krajskou veterinární správou pro výrobu potravin a to za těchto podmínek: Smí být prodáván výhradně med, který pochází ze stanoviště/stanovišť včel chovatele,...
Záznamy: 1 - 6 ze 6