Vítejte na online vývěsce včelařů z Moravské Třebové a přidružených obcí, sdružených v Českém svazu včelařů, z.s.

Nařízení SVS

Vyšetření EpM120 Mor včelího plodu v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma) 2019 v okrese Svitavy

10.12.2018 11:10
EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) – monitoring   Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud...

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019

02.12.2018 12:36
Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.: 57329/2018-MZE-17212 V Praze dne 7. 11. 2018     OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY   Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 15 odst. 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů...

Aktuality

V této rubrice nejsou žádné články.