Přemísťování včelstev

26.04.2017 20:43

V rámci jednoho katastrálního území

Z jednoho katastrálního území do druhého, v rámci území jednoho kraje

Z území jednoho kraje na území druhého kraje

Přemisťování včelstev v pásmech s vyhlášenými veterinárními opatřeními