Dotační program 1.D. Podpora včelařství

14.08.2017 19:25

Účel:

zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

 

Předmět dotace:

včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno.

 

Subjekt:

včelař, chovající včely na území ČR.

Český svaz včelařů, z.s., který zajišťuje administraci podpory a jehož

prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely na území

ČR poskytnuta, obdrží 5 % z přiznané dotace.

 

Forma dotace:

dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace:

do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace.

 

Poznámka:

zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo,

které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm

(odlišná míra se přepočítává).

 

Podání  žádosti:

Žadatel-člen ČSV, z. s., podává „Žádost“ osobně nebo prostřednictvím

České pošty v termínu do 15. září 2017 včetně (rozhoduje

datum poštovního razítka) základní organizaci ČSV, z. s.,

jejímž je členem

Žadatel, který není členem ČSV, z. s. podává „Žádost“ u ZO

ČSV, z. s., na jejímž území má umístěna včelstva. „Žádost“ podává také

v termínu do 15. září 2017

 

Více v příloze časopisu Včelařství 8/2017 (obsahuje i potřebné formuláře)